avatar
IDMia 02.

miatomo 30 28th Jul, 2020

MARKUP 1.03 KB
                      
             ID App: 
[email protected]


Pass:
[email protected]


*_lưu ý: _*
- chữ cái *_M_ *đâu tiên của mật khảu viết hoa.
* Mật khẩu sẻ được thay đổi liên tục
* ID và MK viết liền
* - Không đăng nhập vào _ICLOUD._
* - Không tự ý chia sẻ ID nếu chưa được sự cho phép từ *_Mía_*
* - Sau khi tải xong nhớ thoát ID. (_hãy là người sư dung có ý thức )_
* Trường hợp ID bị khóa vui lòng quay lại thử lại ID khác

_- Tất cả các trường hớp vô ý hay cố tình đăng nhập ICLOUD chúng tôi sẻ Khóa Thiết bị
_
Nếu mở lại thiết bị bị khóa vui lòng liên hệ chúng tôi *( sẻ có mức phạt cho các bạn)*
*_
Theo Dõi Và Liên Hệ:_*

* *Fb: **Theo dõi FB* (https://www.facebook.com/groups/1365787550236766/?ref=bookmarks)
* *Youtube: **Theo dõi YTB* (https://www.youtube.com/channel/UClfnZsWymNrao8CVh3Ueq_A)
* *Page*: *Theo dõi Page* (https://www.facebook.com/forever02020/)
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.